2014 – Fiberns år?

God fortsättning på det nya året! Vi i styrelsen hoppas att vi ska kunna komma framåt med projektering för fiberkabeln. Kanske har du sett de nya skyltarna som vi satt upp längs Tostaredsvägen och Dyrenäsvägen? Det som krävs nu är fler anmälningar och vi hoppas att var och en lägger manken till för att fibern ska bli verklighet.

Annons