Rapport från styrelsen

Kära medlemmar!
Arbetet med fibern fortsätter sakta men säkert framåt. Vid senaste årsmötet fick styrelsen förstärkning med Magnus Fagerberg och Erik Thulin. De två tillsammans med Marcus Thelin utgör en arbetsgrupp för planering av fiberkabelns sträckning. Årsmötesprotokollet i sin helhet finns inlagt under fliken Föreningen/protokoll.
Vi har även lämnat in ansökan om bidrag för sammankoppling med Fotskäl och ansökan om stöd från Länsstyrelsen. Ansökningarna behöver kompletteras med kartor och ekonomisk kalkyl och därmed är det också viktigt med medlemstillströmningen. I dagsläget har vi 33 medlemmar. Prata med grannarna!
Du som inte betalat medlemsavgiften på 100 kr för 2014 uppmanas att göra detta (varför inte betala 200 så är även 2015 avklarat).
Hälsningar styrelsen

Annons