Möte med kommunen

Delar av styrelsen i möte med representanter från Marks kommun och Marknet för att diskutera stöd av vår fibersatsning. Vår konsult Hasse Fredriksson redogjorde för tänkt ledningssträckning och budget. Mötet var i en positiv anda och vi kom en bit till i vår strävan för fiber.

20150401_142458Det viktigaste är att fler blir medlemmar i föreningen och inte missar möjligheten att ansluta sig. Ser man framåt har fibern liknande proportioner som elektriciteten har idag. Allt fler samhällsfunktioner, t ex att ringa eller hemtjänst, kommer att kräva fiber och det påverkar direkt möjligheten att bo kvar alternativt sälja. Ju fler medlemmar vi blir desto lägre blir priset att ansluta sig så det ligger i allas intresse. Styrelsen kommer att prioritera frågan men vi behöver hjälp från alla medlemmar att prata med människor som är berörda och som inte gått med än.