Mer inför 24 maj

Vi har mycket att diskutera på årsmötesstämman: bland annat hur planen framåt ser ut samt fastighetsavtal och markägaravtal. Underlag för diskussionen hittar du här:

Väl mött på årsmötet!