Uppdatering från styrelsen

Oförtrutet arbetar vi framåt men att det går trögt är ingen överdrift. Vi väntar fortfarande på att de avtal vi sänt ut ska komma tillbaka så att vi kan påbörja nästa steg med markägaravtalen. Styrelsen kommer att ringa runt för att försäkra sig om att alla avtal kommit fram.

Säkert är det fler än vi som följt Marknets strävanden att konkurrera med IP-Only om att få lägga fiber i Örby, Skene och Kinna. I en kommun där hälften av invånarna inte bor i tätorten blir det lite av löjets skimmer att ta del av detta. Vi uppmanar alla att gå in och anmäla sig på Marknets hemsida, inte för att vi tror att det kommer att göra någon skillnad utan för att påminna om att vi faktiskt finns. Länk till anmälan finns här.

För vår förening är det kassörsuppdraget som är det mest brännande. Av de förfrågningar vi gjort finns inget napp. Det innebär att vi måste köpa in tjänsten och därmed ta de kostnader det innebär. Nu vill vi ha förslag på lämpliga personer/företag som ni kan rekommendera. Idealiskt är förstås någon som bor i närheten och förutom bokföringskunskaper har lokalkännedom. Du som har företag, vem använder du? Tipsa gärna på hemsidan eller via mejl (som du hittar under kontaktuppgifter).

De senaste protokollen finns som vanligt under fliken Föreningen – Protokoll – Styrelseprotokoll.

Annons