Rapport från årsmötet

I väntan på protokollet följer här en kort rapport från den ordinarie stämman 12 juni 2016. Även om det kanske inte framgår på bilden var det en god uppslutning och vi kom framåt i vårt arbete. En arbetsgrupp bestående av Bertil Bokesand, Peter Fahlén och Jan Gottberg utsågs av mötet för att jobba vidare med etapp 1. En delvis ny styrelse är utsedd och består av ordförande Ola Borgvall samt ledamöterna Erik Thulin, Stefan Kaltén, Annika Fahlén, Peter Fahlén samt Marcus Thelin.

Annons