Kallelse till årsmöte 2017

Bästa medlemmar!

Styrelsen kallar till  årsmöte torsdagen den 22/6 kl. 19.00. Vi träffas som vanligt i sockengården och  både medlemmar och intresserade hälsas välkomna.

Fiberoptik

Annons