Nu är vi på gång!

Arbetet med att anlägga vårt fibernät har tagit ett steg till i och med att alla nödvändiga avtal blivit klara under våren och att vi har fått tag i en entreprenör som kan göra grovjobbet med att gräva ner alla de slangar fibern skall ledas igenom. Vi startar med Etapp 1 som innefattar sträckan Sandryd –Dyrenäs samt grävning till fastigheterna  i Dyrenäs. Start är beräknad till första veckan i september. Så nu är det verkligen dags att hoppa på för i efterhand blir det svårare och därmed dyrare.

Vårt egna nät
Vi i styrelsen har märkt att många vi har talat med inte förstått att det vi, medlemmarna, i föreningen som äger fibernätet vi håller på att skapa. Detta betyder att vi faktiskt betalar till oss själva för att gräva ner fiber och inte till något stort börsnoterat bolag.

Stämma
Årets stämma hölls den 22 juni i Sockengården. Styrelsen informerade medlemmarna om det gångna årets arbete och om planerna för framtiden.  Jan Gottberg, Lövvik  valdes in som ny ledamot i styrelsen. Annika Rutström , Ellringslätt är nu föreningens kassör. Annika är civilekonom och har jobbat med bokföring och redovisning i många år.

Har ni frågor om just Etapp 1, Dyrenäs, kontakta Stefan Kaltén i styrelsen för mer info.

20131011_111614

Annons