60 Medlemmar!

Nu är vi 60 medlemmar, nått som vår ordförande Ola ”drömde” om att vi skulle bli nån gång i framtiden när föreningen drog i gång 2012. Roligt är att vi även har flertalet medlemmar på väg in i föreningen och det hade varit riktigt trevligt om vi hade nått ända upp till 70 innan året är slut!

Status
Grävningen går det bra med, vi har kommit riktigt långt i Dyrenäs, vilket de boende i Dyrenäs säkert redan sett, med grävmaskiner längs vägarna här och var.

Styrelsen
Vi i styrelsen försöker verkligen spara pengar åt våra medlemmar, samtidigt som vi inte vill tumma på kvaliteten, både vad gäller funktion och utrustning.
-Vi har fått väldigt bra pris på all den slang vi köper och även väldigt bra pris på de kopplingsskåp som skall placeras ut här och var längs fiberns sträckning.
-Vi har även köpt ett nodhus, vilket man kan kalla själva hjärtat i vårt fibernät då det är dit alla fiber kopplas samman från medlemmarna och vidare till leverantören, för ett väldigt förmånligt pris.
-Vi har varje gång det är dags för en ny dragning av fibern gått hela vägen, tillsammans med vår entreprenör Inge (som för övrigt är med på de flesta möten vi har nu för tiden då han är så inblandad i allt vi gör), och pratat om vilken väg som är bäst och hur vi skall göra. Dom flesta av oss i styrelsen må hända vara lekmän när det kommer till fibergrävning, men vi har ju Ola som jobbar med detta dagligen och vi andra har tankar och synpunkter hur vi skall göra så det fungerar väldigt bra. Det fina med att vi bor i olika delar av Tostared är att vi tillsammans har väldigt god kännedom av markerna, vilket är mycket värdefullt vid allt planeringsarbete.

Certifiering
Inges Maskinuthyrning & Grävtjänst AB har blivit certifierad enligt ”Anvisningar för robust fiber”, vilket vi i styrelsen tycker är mycket kul!
Scan_20170917_192431

Annons