TOMTGRÄVNINGSINSTRUKTION

Edit: Detta gäller alla som fått fiberslangen indragit till sitt hus. Än så länge är detta Dyrenäs och några till i Sandryd.

Det är dags att gräva ner fiberslangen på din tomt. Slangen som skall grävas ner ligger tillsammans med ett grönt sökband någonstans vid din tomtgräns och kommer att sammankoppla ditt hus med ett av våra kopplingsskåp. För att undvika att slangen skadas vid trädgårdsarbete och dylikt bör den grävas ner minst 30 centimeter under markytan. Se till att den ligger i mjukt material såsom fint grus, sand eller jord. Cirka 10 centimeter ovanför slangen läggs sökbandet. Fyll därefter igen och trampa till ordentligt. Rulla ihop slang och sökband vid husväggen och klipp INTE bort något av dem.

Behöver du hjälp med grävning går det bra att kontakta vår entreprenör Inge Axelsson 0703-692960

Hälsning Föreningsstyrelsen.

Tomtgrävning

Annons