Status 2019

Grävning

Grävning börjar närma sitt slut. Vi har nu sammankopplad duct (slang) från vårt nodhus öster ut till Edeberg, väster ut till Rud/Rudstorp och norr ut till Dyrenäs. Etapp 3, som är den sista i vår grävning, är i och med det i princip klar, det återstår endast lite grävning i Dalvik och lite runt Lövvik.

Upphandling

Vi håller på att upphandla blåsning av fiber och kommer börja upphandlingen av  tjänsteleverantör inom kort. Vi planerar att påbörja fiberblåsningen nu till våren när tjälen släppt.

Årsavgift och insats

Vi har skickat ut inbetalningskort för insats 4 för betalning i februari månad.

Annons