Blåsning av kundfiber

Måndag den 1:e Juli börjar Optocom blåsa kundfiber i Dyrenäs. Kundfibern går från fiberskåp till husfasad. Optocom kommer alltså inte att borra in fibern i detta läge, utan bara att blåsa fram den till fasaden.
Det är viktigt att tänka på om man dragit in slangen hela vägen in i huset så kan det komma ut vatten ur slangen. Det är därför vi har informerat att man skall bara dra slangen fram till husfasaden. Mer information om detta finns i inlägget från den 29 mars 2019.

Alla som skall ha de tjänster som Telia erbjuder (Internet, TV och telefoni) kommer att behöva skriva på ett avtal om detta. Flera av er som var på årsmötet fick med sig papper till sina grannar, be grannarna att de skriver på att lägger i Ola Borgvalls brevlåda så fort som möjligt.

Annons