Slutbidrag och Föreningsstämma 2021

Föreningsmedlemmar.

Föreningsstyrelsen sammanträdde i april och beslutade att med hänsyn till covid-19 så avvaktar vi till efter semestrarna med att hålla vår ordinarie Årsstämma.
Annonsering om detta kommat att göras i Markbladet och på föreningens hemsida.

I december fick vi äntligen godkänt på vår redovisning till Jordbruksverket och de sista bidragspengarna betalades ut. Det innebär att vi har landat mjukt med för närvarande 300 000 kronor i kassan.

Föreningsstyrelsen har därför beslutat att avgifterna för kvartal 3 betalas med medel ur kassan och att medlemmarna därmed slipper faktura för detta kvartal.

Föreningens erhållna bidrag ser ut så här:

20 000 kronor från Leader i utvecklingsbidrag
253 232 kronor från Marks kommun i kanalisationsbidrag för fiberrör mellan vår nod och Dyrenäs
280 724 kronor från Marks kommun för sammankoppling av vår nod och Fotskäls fiber
656 787 kronor från Jordbruksverket som landsbygdsutvecklingsbidrag.

Totalt 1 210 743 kronor.

Annons