Eventuella problem med ”Fibern” (Internet / TV eller Telefoni)

Telia håller på att utföra ändringar i vårt (och andras) nät. Detta kan medföra problem.
Om något inte fungerar som det skall, tex TV ger ingen bild eller Internet inte går att surfa på, gör så här:

Dra ur strömsladdarna till alla enheter (fiberkonvertern, routern och tv-boxen).
Stoppa sedan i strömmen till fiberkonvertern, vänta 5 min.
Stoppa sedan i strömmen till routern, vänta 5 min (skall bara lysa en led-lampa på routern när den är ok).
Stoppa sedan i strömmen till tv-boxen.

Detta borde lösa problemet.
Notera att det förmodligen går snabbare än 5min per enhet, men för att vara på den säkra sidan. Har man kopplat allt till en strömlist/grendosa kan man dra ur den och sedan stoppa i den (stänga av allt och sedan starta allt) och det borde fungera efter 5-10 min. Om det inte gör det får man ta en och en.

Om detta inte löser problemet, prova att göra det en gång till, vänta 10min mellan att stoppa i nästa enhet.

/Styrelsen

Annons