Kan du hjälpa till?

Ju fler vi är som hjälps åt, desto fortare kan vi komma till skott! Vi behöver många olika krafter i föreningen, inte minst dig som är ekonom! Förhoppningsvis finns du redan i föreningen?

34498155526_05672b4f93_o

Annons

Rapport från årsmötet

I väntan på protokollet följer här en kort rapport från den ordinarie stämman 12 juni 2016. Även om det kanske inte framgår på bilden var det en god uppslutning och vi kom framåt i vårt arbete. En arbetsgrupp bestående av Bertil Bokesand, Peter Fahlén och Jan Gottberg utsågs av mötet för att jobba vidare med etapp 1. En delvis ny styrelse är utsedd och består av ordförande Ola Borgvall samt ledamöterna Erik Thulin, Stefan Kaltén, Annika Fahlén, Peter Fahlén samt Marcus Thelin.

Gott nytt år!

Hej alla medlemmar!

Här kommer en liten uppdatering de sista skälvande minuterna av 2015 med en förhoppning att 2016 blir det år då vi får spaden i jorden!

Vi har jobbat på med våra ansökningar till Länsstyrelsen/Jordbruksverket samt Marks kommun. De förstnämnda reviderar ansökan fortlöpande så vi har suttit ett antal gånger med detta. Beslut skulle komma i slutet av november men dröjer till februari eftersom Länasstyrelsen uppger att ”De nationella förutsättningarna för att beslut ska kunna fattas är fortfarande inte på plats. I väntan på att förutsättningarna ska komma på plats gör vi allt för att vara väl förberedda när beslut kan tas.” Ni som följt utvecklingen i Markbladet har säkert sett att det nya poängsystemet ställt till det för en del fiberföreningar så framtiden är än så länge oviss.

Däremot fick vi lite lön för mödan med våra ansökningar till Marks kommun. Den 1 december togs ett delegationsbeslut att vi får bidrag med 50% av kostnaden för sammankopplingen med Fotskäls fiber samt dragningen till Dyrenäs, dock max 533 956 kr.

Vi saknar fortfarande 13 avtal från de 52 vi skickat ut och uppmanar dig som inte skickat in att göra det omgående.

Gott nytt år önskar styrelsen!

Fiberoptik

Uppdatering från styrelsen

Oförtrutet arbetar vi framåt men att det går trögt är ingen överdrift. Vi väntar fortfarande på att de avtal vi sänt ut ska komma tillbaka så att vi kan påbörja nästa steg med markägaravtalen. Styrelsen kommer att ringa runt för att försäkra sig om att alla avtal kommit fram.

Säkert är det fler än vi som följt Marknets strävanden att konkurrera med IP-Only om att få lägga fiber i Örby, Skene och Kinna. I en kommun där hälften av invånarna inte bor i tätorten blir det lite av löjets skimmer att ta del av detta. Vi uppmanar alla att gå in och anmäla sig på Marknets hemsida, inte för att vi tror att det kommer att göra någon skillnad utan för att påminna om att vi faktiskt finns. Länk till anmälan finns här.

För vår förening är det kassörsuppdraget som är det mest brännande. Av de förfrågningar vi gjort finns inget napp. Det innebär att vi måste köpa in tjänsten och därmed ta de kostnader det innebär. Nu vill vi ha förslag på lämpliga personer/företag som ni kan rekommendera. Idealiskt är förstås någon som bor i närheten och förutom bokföringskunskaper har lokalkännedom. Du som har företag, vem använder du? Tipsa gärna på hemsidan eller via mejl (som du hittar under kontaktuppgifter).

De senaste protokollen finns som vanligt under fliken Föreningen – Protokoll – Styrelseprotokoll.

Senaste protokollet

Den 7 juli hade styrelsen möte och protokollet finns att läsa under fliken ”Föreningen”. Medlemsavgifterna har börjat droppa in på kontot och det är bra, liksom att ett par medlemmar har kommit till. Nu tar vi ledigt ett par veckor men i slutet av juli samlas vi åter för att skicka ut fastighetsanslutningsavtalen. Vi önskar alla medlemmar en skön sommar!

brygga

Bankgiro

Nu är bankgirot på plats och det blir enklare att betala medlemsavgiften. Bankgironumret är 899-4097. Du som betalt 100 kronor för i år gör en fyllnadsinbetalning på 150 kr.

Föreningen efterlyser en kassör. Tveka inte att höra av dig för du behövs i det kommande arbetet!

wallet-367975_1280

Protokoll på plats!

Ett tjugotal dök upp på stämman vilket självklart är glädjande. Vi går vidare med fiberprojektet och det närmaste är fastighetsanslutningsavtalet som diskuterades på mötet. Medlemsavgiften höjdes till 250 kronor per år. Ni som redan betalat 100 kr för i år räknar av det och gör en fyllnadsinbetalning. Bankgiro är beställt och så snart vi har det på plats kommer det att läggas ut på hemsidan.

Protokoll från årsmötet hittar du under fliken ”Föreningen” – ”Protokoll”. Där finns ytterligare en flik så att du även kan läsa protokoll från föreningens styrelsemöten.