Möte med kommunen

Delar av styrelsen i möte med representanter från Marks kommun och Marknet för att diskutera stöd av vår fibersatsning. Vår konsult Hasse Fredriksson redogjorde för tänkt ledningssträckning och budget. Mötet var i en positiv anda och vi kom en bit till i vår strävan för fiber.

20150401_142458Det viktigaste är att fler blir medlemmar i föreningen och inte missar möjligheten att ansluta sig. Ser man framåt har fibern liknande proportioner som elektriciteten har idag. Allt fler samhällsfunktioner, t ex att ringa eller hemtjänst, kommer att kräva fiber och det påverkar direkt möjligheten att bo kvar alternativt sälja. Ju fler medlemmar vi blir desto lägre blir priset att ansluta sig så det ligger i allas intresse. Styrelsen kommer att prioritera frågan men vi behöver hjälp från alla medlemmar att prata med människor som är berörda och som inte gått med än.

Konsult på besök

Styrelsen har anlitat Hasse Fredriksson, konsult med mångårig erfarenhet av fibernedläggning för att få stöd för kostnadsberäkning och budget samt förslag på bästa sätt att bygga nätet. Den 8 december hade vi Hasse på ett första besök för att sondera området. Med hjälp av honom kommer vi att kunna ta ett stort steg framåt! Tillsammans med Hasse har vi skapat en karta där man kan se våra medlemmar. Kartan finns under fliken Vårt område.

20141208_153939

 

 

 

 

 

Rapport från styrelsen

Kära medlemmar!
Arbetet med fibern fortsätter sakta men säkert framåt. Vid senaste årsmötet fick styrelsen förstärkning med Magnus Fagerberg och Erik Thulin. De två tillsammans med Marcus Thelin utgör en arbetsgrupp för planering av fiberkabelns sträckning. Årsmötesprotokollet i sin helhet finns inlagt under fliken Föreningen/protokoll.
Vi har även lämnat in ansökan om bidrag för sammankoppling med Fotskäl och ansökan om stöd från Länsstyrelsen. Ansökningarna behöver kompletteras med kartor och ekonomisk kalkyl och därmed är det också viktigt med medlemstillströmningen. I dagsläget har vi 33 medlemmar. Prata med grannarna!
Du som inte betalat medlemsavgiften på 100 kr för 2014 uppmanas att göra detta (varför inte betala 200 så är även 2015 avklarat).
Hälsningar styrelsen

Bli medlem

Hej alla som anmält intresse för fiber. Fiberföreningen behöver medlemsansökningar från er. Ansökan finns under fliken Bli medlem. Du kan fylla i den direkt på hemsidan eller skriva ut och posta till någon i styrelsen. Glöm inte att också betala in medlemsavgiften på 100 kr till vårt konto i Swedbank, 8032-5 04065469-1.